You must be the change
you wish to see in the world

Mahatma Ghandi

Inukzoek over Inukzoek

Wat betekent ‘Inukzoek’?

Inukzoek is een naam met een verhaal, ingegeven door de Inukshuk. De Inukshuk is een communicatiemiddel dat al 4000 jaar wordt gebruik door de Inuit, de naam waarmee de Eskimo’s van Groenland en Canada zichzelf aanduiden.

Nienke heeft vijf jaar in Canada gewoond en raakte geïntrigeerd door de betekenis van de Inukshuk. Toen zij een HR adviesbureau startte, besloot zij deze naam te gebruiken, omdat communicatie essentieel is binnen het HR vakgebied. Veel projecten, ideeën, reorganisaties, teams en beleidsuitvoering lopen stuk op slechte communicatie. “Shuk” werd vervangen door “zoek” omdat klanten ondersteuning zoeken bij personele vraagstukken als: veranderingen in wet- en regelgeving, wijzigende arbeidsmarkt, technische ontwikkelingen, een krimpende (of juist groeiende) markt of projecten die niet van de grond komen.

De inukshuk

Baken
De Inukshuk lijkt op een willekeurige hoopje stenen. Niets is minder waar. De opgestapelde stenen vormen samen een rechtopstaand mens en wijzen reizigers de weg. Zo konden de Inuit in de eindeloos lege vlakte van het Noordpoolgebied niet verdwalen.

Samenwerken, stevigheid en stabiliteit
Naast de functie van ‘baken’ staat het figuur ook voor het feit dat iedereen afhankelijk is van elkaar. De ene steen steunt immers de ander. Het is de balans in de opbouw van de stenen die zorgt voor stevigheid en stabiliteit. Inukzoek is van mening dat kunnen samenwerken en van en met elkaar leren kerncompetenties zijn waarover elke medewerkers moet beschikken.

Elke steen waarmee de Inukshuk is opgebouwd, is even belangrijk. Een stapel losse stenen lijkt allesbehalve stabiel, maar is het wel. Het is de balans in de opbouw van de stenen die zorgt voor stevigheid en stabiliteit.

Bouwstenen

Kernwaarden
Wij onderzoeken wat er reeds staat en aan welke ondersteuning/bouwstenen behoefte is. Vervolgens starten we onze opdracht waarbij we onze kernwaarden, samenwerken – betrokken – energiek – verbindend en pragmatisch inzetten.

De klanten van Inukzoek

Onze klanten zijn zeer divers zijn en komen zowel uit profit en non profit branches. Ondanks verschil in branche en grootte, zien zij allemaal de noodzaak van: effectief leiderschap; goed werkende teams; snel kunnen schakelen; continue verbeteren en vitale en duurzaam inzetbare medewerkers.

Over duurzame inzetbaarheid van medewerkers zegt het onderzoeksrapport ‘Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2017’ het volgende:

Duurzame inzetbaarheid bevordert het innovatievermogen in vergrijsde organisaties. Organisaties met oudere medewerkers die relatief beperkt duurzaam inzetbaar zijn scoren 5,3% lager op radicale innovatie dan de referentiegroep met organisaties die jongere medewerkers in dienst hebben met relatief beperkte duurzame inzetbaarheid.

Organisaties met oudere medewerkers die wel duurzaam inzetbaar zijn scoren juist 26,2% hoger op de radicale innovatie dan de referentiegroep.

Voer een zoekopdracht in en druk op Enter

Houd mij op de hoogte over GLN aanbod

dit veld niet invullen s.v.p.Ik ontvang graag de weggever
 
Voornaam*
Achternaam*
Organisatie
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.Ik wil graag de nieuwste blog ontvangen
 
Voornaam*
Achternaam*
E-mailadres*
Organisatie
 
dit veld niet invullen s.v.p.