Inukzoek over coaching:

Focus op de mens dan
volgt het resultaat vanzelf

Een voorwaarde voor groei is in de spiegel durven kijken

Executive coaching

Professionele begeleiding voor ondernemers, bestuurders en leidinggevenden.

De druk op directies en leidinggevenden binnen organisaties is vaak niet te benijden. Resultaten worden immers nauwlettend door stakeholders gevolgd. Ze krijgen opdracht van hogerhand de organisatie door complexe veranderingen te manoeuvreren, ze moeten anticiperen op klantbehoeften, zorgen voor concurrentievoordeel en sturen en passant ook nog teams en werknemers aan in een omgeving waar het voortdurend beter, goedkoper en sneller moet.

Hoe kan ik groeien?
Elke verandering brengt voor leidinggevenden dezelfde vraag met zich mee: “Hoe en waarin kan ik groeien om de organisatie, het team, individuele medewerkers of het proces goed te faciliteren?”. Executive coaching is dan ook bedoeld voor ondernemers, bestuurders en leidinggevenden die zichzelf tot doel hebben gesteld zichzelf, het team en de prestaties van de organisatie te willen verbeteren. Het zijn deze leiders – die weten dat ze nooit zijn uitgeleerd en zich altijd willen blijven ontwikkelen – die Inukzoek door middel van executive coaching begeleidt.

In een gering aantal uren je potentieel aanboren
Coaching is bij uitstek een goed instrument om snel persoonlijke groei te bewerkstelligen en het is bijzonder dat je met een gering aantal uren coaching je potentieel zo goed kan aanboren. De waan van de dag regeert hier niet en is er echt tijd voor (zelf)reflectie. In beweging komen kan ongemakkelijk zijn, maar het levert altijd inzichten op en je gaat, in positieve zin, anders in je werk en je (privé) leven staan. Karakter kun je zien als een vaststaand iets, maar je kunt het ook zien als een spier, die je altijd kunt trainen.

Coaching is een cadeau aan jezelf
Nienke Schaap, eigenaar van Inukzoek, zegt daar zelf over: “Tijdens de facilitators training in Boston voor ‘Immunity to Change’ coaching, werd ik gecoacht door de Amerikaanse Barbara Rapaport. Zij leerde mij het vermogen van continue introspectie waardoor ik nu eerlijker naar mijzelf en minder perfectionistisch ben. Dankzij deze bewustwording gaat het samenwerken met andere ondernemers mij een stuk gemakkelijker af en dat levert veel energie, heldere inzichten en nieuwe kennis en klanten op. Was het een gemakkelijk traject? Nee dat was het niet, want ik werd behoorlijk met mijzelf geconfronteerd. Het was wel de moeite meer dan waard en echt een cadeau aan mijzelf en mijn klanten, omdat ik de ander nu beter kan ondersteunen, omdat ik zelf het proces heb en blijf doorlopen”.

Inukzoek heeft jarenlange ervaring in het coachen van leidinggevenden, medewerkers en (management)teams en is gecertificeerd Immunity to Change Coach.

Teamcoaching

Van middelmatig presterend naar een excellent functionerend team.

Voor teams geldt hetzelfde als voor individuele coaching. Als team kun je altijd beter worden en van elkaar leren. Uit een wereldwijd onderzoek blijkt dat 10% van de teams slecht, 80% middelmatig en 10% excellent functioneert. Dit bewijst wel dat er een wereld te winnen is. Inukzoek helpt middelmatige teams in de transformatie naar een excellent functionerend team.

Continu verbeteren
Teams – hoe goed ze misschien nu al zijn – kunnen altijd nog beter worden. Zo kunnen teams excelleren door feedback van elkaar te accepteren en onbevooroordeeld naar elkaar te luisteren. Ook het respectvol communiceren, hulp durven vragen en het versterken van elkaar door specifieke talenten in te zetten heeft ‘groei’ en ‘verbetering’ tot gevolg.

Voorwaarden
Als het gaat om het versterken van teams opereert Inukzoek vanuit verschillende invalshoeken. Een eerste voorwaarde om als team te kunnen verbeteren, is dat de wil om te groeien aanwezig is. Het is belangrijk dat dit breed wordt gedragen. Verder is het noodzakelijk dat teamleden op elkaar kunnen bouwen. Dit vraagt om een veilige en aan-/ bemoedigende cultuur. Ook bij dit laatste kan Inukzoek ondersteunen.

Aanpak
‘Heidagen’ kunnen worden ingezet om daar stil te staan bij de wijze van samenwerken. Ook team-workshops op maat behoren tot de mogelijkheden. Daarbij maken we veelvuldig gebruik van verschillende reflectiemethoden waar wij dankzij het werken met Scrum zeer bekend mee zijn.

Goed functionerende teams leveren een positief resultaat op
Als directies slim zijn, streven zij altijd naar goed functionerende teams. Want het zijn de goed functionerende teams, die goede resultaten neerzetten, waarin het werkplezier hoog en het verloop – net als het verzuim – laag is. Medewerkers spreken hun talenten aan waardoor de opbrengsten aanmerkelijk worden verbeterd. En behalve al deze voordelen is het bovendien prettig leidinggeven aan een goed functionerende team en is de omslag naar zelfsturende of zelforganiserende teams zo gecreëerd.

Zelfsturende en zelforganiserende teams
Inukzoek staat achter het idee van zelfsturende of zelforganiserende teams. In de praktijk wordt vaak te lichtvoetig over de implementatie hiervan nagedacht. De invoering heeft veel meer voeten in aarde bij een organisatie die al langer bestaat, dan bij een start-up. Zij hoeven immers niets aan een cultuurverandering te doen of in te zetten op de begeleiding van de leidinggevenden. Het enige wat zij goed moeten doen is mensen bij hun organisatie zoeken die al bij dit gedachtengoed passen.

Op dit moment zijn Nienke Schaap samen met Alyanna Bijlsma van Magma-coaching een programma aan het ontwikkelen voor leidinggevenden die de omslag willen maken naar zelfsturende of zelforganiserende teams. De vraag staat centraal hoe wij met elkaar organisaties kunnen bouwen waarin eigenaarschap over het eigen werk weer de norm is, verantwoordelijkheid voor de resultaten bij het team liggen en waar leidinggevenden zich weer gewaardeerd voelen vanwege de dienende en faciliterende rol die ze kunnen spelen. In december 2016 zal hierover informatie op deze website komen. Geïnteresseerden kunnen nu al contact hierover opnemen.

Ook zij kozen voor Inukzoek

Neem contact op

Laat ons weten waar je tegenaan loopt en hoe we je kunnen ondersteunen.

Voer een zoekopdracht in en druk op Enter

Hierbij geef ik mij op voor het HR Business Café

N.B. Met u aanmelding komt u automatisch op de bloglijst van Inukzoek. U ontvangt ongeveer vier keer per jaar een blog. Als u dit niet wilt kunt u zich direct uitschrijven onderaan de blog.

dit veld niet invullen s.v.p.Ik ontvang graag de weggever
 
Voornaam*
Achternaam*
Organisatie
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.Ik wil graag de nieuwste blog ontvangen
 
Voornaam*
Achternaam*
E-mailadres*
Organisatie
 
dit veld niet invullen s.v.p.

Hierbij geef ik mij op voor het HR Business Café

N.B. Met u aanmelding komt u automatisch op de bloglijst van Inukzoek. U ontvangt ongeveer vier keer per jaar een blog. Als u dit niet wilt kunt u zich direct uitschrijven onderaan de blog.

dit veld niet invullen s.v.p.