Inukzoek over Change management:

De wind kun je niet veranderen
Wel de stand van je zeilen

Medewerkers kunnen zelf de zeilen trimmen

Change management

Organisaties zijn onveranderbaar als leiders niet kunnen veranderen.

Circa 80% van de grootschalige veranderingen mislukt. In andere woorden, vier van de vijf veranderprojecten sterft een voortijdige dood. Hoe verhogen we in onze continu veranderende maatschappij (politiek, economisch, financieel, sociologisch, technologisch, wensen van de klant) de slaagkans?

Aandacht voor cultuur, gedrag en veranderende rollen
Vaak wordt te weinig aandacht besteedt aan een continue afstemming van organisatie strategie, inrichting en houding en competenties van leidinggevenden en medewerkers. De organisatiecultuur, de gedragscomponent en de veranderende rol van leiderschap wordt vaak onderbelicht omdat ze niet tot de harde criteria behoren. Maar juist hierin is winst te behalen zodat bij het inzetten op die thema’s, de slaagkans van veranderprogramma’s duurzaam wordt verhoogd. Gebeurt dit niet dan voelen leidinggevenden en medewerkers dat zaken hen overkomen. Ze hebben het stuur niet meer in handen, de angst regeert. De ene persoon bevriest, de andere vlucht en weer een ander vecht.

Continue verbeteren, leren van en met elkaar, kansen zien en verhogen werkplezier
Dit is het terrein van Inukzoek dat vanuit het HR vakgebied gespecialiseerd is op snelle cultuurverandering en persoonlijk leiderschap van leidinggevenden en medewerkers. Inukzoek heeft naast de inzet van executive en team coaching, tal van krachtige methodieken en workshops die zorgen dat organisaties en bedrijven een groeicultuur krijgen. Hier is het leren – van en met elkaar, het continu verbeteren, kansen zien en het verhogen van het werkplezier het na te streven doel waar Inukzoek, samen met de directie, leidinggevenden en medewerkers, iedere keer weer vol voor gaat.

inukzoek_agile2
De wendbare organisatie (agile)

Inukzoek helpt organisaties wendbaar (agile) worden. Daarbij hanteren wij de principes die gelden voor een wendbare organisatie:

 • directie, leidinggevenden en medewerkers hebben een groei-mindset: je wilt jezelf, je team en de prestaties van je organisatie steeds verbeteren;
 • Sleutelwoorden zijn doorzettingsvermogen, creativiteit, loslaten en moed;
 • flexibiliteit: kunnen meebewegen met veranderende wens van de klant, flexibel zijn naar elkaar toe, wendbaar in taakuitvoering. Zij nemen verantwoordelijkheid voor hun werkzaamheden, willen van elkaar leren en willen samenwerken;
 • Een directie die een groeicultuur bewerkstelligt, focus aan durft te brengen en niet bang is om de koers te wijzigen;
 • Leidinggevenden die het beste in medewerkers naar boven willen halen, zich omringen met mensen die beter zijn dan zijzelf.

Voorwaarden

 • Directies hebben een heldere visie, missie en strategie en kunnen deze omzetten in actie;
 • Leidinggevenden zijn toegerust op hun taak en functioneren goed;
 • HR is op orde. Goede instrumenten en beleid die de strategie van de organisatie ondersteunen;
 • HR is business partner van de leidinggevenden en directie en voegt dagelijks waarde toe aan de organisatie;
 • HR helpt mee het leervermogen van de organisatie te vergroten.

Waarom is een wendbare (agile) organisatie belangrijk?
De wereld is altijd al in verandering geweest, maar nog nooit volgden de veranderingen elkaar zo snel op en hebben deze zo’n grote invloed op ons dagelijks werkzame en privéleven. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze veranderingen is een andere mindset nodig.

Het belang van de juiste mindset

Het boek: “Mindset, the new psychology of success” van Carol S. Dweck beschrijft de noodzaak om van een ‘fixed mindset (starre mindset)’ naar een ‘growth (groei) mindset’ te bewegen. Willen wij met plezier ons werk tot ons pensioen (of AOW leeftijd) blijven uitoefenen, dan kan dat met de juiste aanpassingen en de juiste mindset. Nu we gemiddeld ouder worden, een gezondere leefstijl aanmeten en beschikken over een betere gezondheidszorg kunnen wij – ook bij ziekte – heel goed doorwerken.

Zaken die van invloed zijn op het werkzame leven

 • Machines en robots nemen eenvoudige, repetitieve taken over;
 • Beslissingen worden op basis van (big)data genomen;
 • Manieren van communicatie veranderen door internet en wifi;
 • Organisatiestructuren en gedragingen veranderen onder invloed van sociale technologie;
 • Innovatie is aan de orde van de dag;
 • Meer diversiteit en culturele verschillen op de werkvloer;
 • Nieuwe HR wetgeving;
 • Nieuwe stromingen zoals de participatie gedachte;
 • Global economy;
 • Wereldwijde sociale onrust.

Niets doen betekent stilstand en wat dat voor gevolg heeft, kan zelf worden ingevuld. Inukzoek wil graag de steen in de vijver gooien en beweging creëren.

inukzoek_agile

Ook zij kozen voor Inukzoek

Neem contact op

Laat ons weten waar je tegenaan loopt en hoe we je kunnen ondersteunen.

Voer een zoekopdracht in en druk op Enter

Hierbij geef ik mij op voor het HR Business Café

N.B. Met u aanmelding komt u automatisch op de bloglijst van Inukzoek. U ontvangt ongeveer vier keer per jaar een blog. Als u dit niet wilt kunt u zich direct uitschrijven onderaan de blog.

dit veld niet invullen s.v.p.Ik ontvang graag de weggever
 
Voornaam*
Achternaam*
Organisatie
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.Ik wil graag de nieuwste blog ontvangen
 
Voornaam*
Achternaam*
E-mailadres*
Organisatie
 
dit veld niet invullen s.v.p.

Hierbij geef ik mij op voor het HR Business Café

N.B. Met u aanmelding komt u automatisch op de bloglijst van Inukzoek. U ontvangt ongeveer vier keer per jaar een blog. Als u dit niet wilt kunt u zich direct uitschrijven onderaan de blog.

dit veld niet invullen s.v.p.